Hàng kẹp mạch dòng URTK/S - 0311087 ( Cầu đấu dây kiểm tra mạch dòng URTK/S)- Đại lý phân phối Phoenix Contact Việt Nam Hồ Chí Minh, Hà Nội